s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja umów i rachunków z Wymiany polsko - izraelskiej.

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych

• Projekt Lublin Szeptany II realizowany od 1 marca 2010 do 15 grudnia 2010 roku finansowany ze środków Muzeum Historii Polski w wysokości 27 100 zł.

• Projekt Lublin Szeptany II realizowany od 1 lipca 2010 do 30 listopada 2010 roku finansowany ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości 1 000 zł.

• Kompleksowe przeprowadzenie konferencji regionalnej z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich partnerów w celu przekazania praktycznych i aktualnych informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez ngo i ich partnerów oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie w terminie 1 lutego 2010 do 31 marca 2010. Projekt dofinansowany w wysokości 10 500 zł w rmach Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

• Organizacja cyklu spotkań w województwie lubelskim w ramach tzw. Forum Pełnomocników w terminie II/III kwartał 2010 - III kwartał 2011 dofinansowany w wysokości 14 000 zł w ramach środków Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych - SPLOT.

• Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Kierunek południowy. Cykl szkoleń z zakresu edukacji rozwojowej w wysokości 13 810,00 zł. Realizowany od 1 września 2010 roku do 30 listopada 2010 roku.

umowy, rachunki     faktury, rachunki

• Umowa z Województwem Lubelskim na realizację projektu Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Edycja Lubelska w dniach od 8 - 11 listopada 2010 roku. Finansowany w wysokości 1 000,00 zł.

umowy, rachunki     faktury, rachunki (łącznie z kwotą dofinansowania z budżetu Miasta Lublin)

• Umowa z Gminą Lublin na realizację projektu Witamy w Lublinie w terminie od 4 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Finansowany w wysokości 20 000 zł.

Sprawozdanie końcowe

• Umowa z Gminą Lublin na wsparcie realizacji projektu Akademia Homo Faber w terminie od 1 lutego 2010 roku do 30 lipca 2010 roku. Finansowany w wysokości 7 500,00 zł.

umowy, rachunki    faktury, rachunki

• Umowa z Gminą Lublin na wsparcie realizacji projektu Festiwal filmowy Żydowskie Motywy. Edycja lubelska. w terminie od 1 października 2010 roku do 30 listopada 2010 roku. Finansowany w wysokości 4 000,00 zł.

sprawozdanie końcowe

• Umowa z Gminą Lublin na wsparcie realizacji projektu Lubelskie Centrum Spotkań - Otwarta Przestrzeń 2016 w terminie od 4 stycznia 2010 roku do 31 października 2010 roku. Finansowany w wysokości 15 000,00 zł.

umowy, rachuki

• Projekt Wymiana polsko-izraelska był realizowany w terminie od 23 października 2010 roku do 29 października 2010 roku w ramach programu Polsko - Niemiecka Współpracy Młodzieży. Finansowany w wysokości 14 195,00 zł.

umowy, rachunki    faktury, rachunki

• Umowa z Gminą Lublin na zorganizowanie wystawy prezentującej środowisko kultury w Lublinie w dniach od 19 - 22 sierpnia 2010 roku. Finansowany w wysokości 12 200 zł.

umowy, rachunki     faktury, rachunkiOpublikował: Kinga Kulik
Publikacja dnia: 08.12.2016
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 605