s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Walne Zgromadzenie

Na podstawie Art. 23. Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:


a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

d. odwołanie członka/członkini Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującym Władzom Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków/członkinie Stowarzyszenia lub jego władze,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.Opublikował: Kinga Kulik
Publikacja dnia: 21.01.2015
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 075