s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji nieumieszczonej w BIP

Na podstawie Art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w biurze przy ulicy Bursaki 12,  pok. 108, pod numerem 602 430 868 oraz pocztą elektroniczną pod adresem info@hf.org.pl.

Wniosek ustny można złożyć w biurze przy ulicy Bursaki 12, pokój 108 lub pod numerem telefonu 602 430 868.Opublikował: Marta Sienkiewicz
Publikacja dnia: 19.10.2018
Podpisał: Marta Sienkiewicz
Dokument z dnia: 19.10.2018
Dokument oglądany razy: 3 337