s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wolontariat w Homo Faber

Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego

Od 10 lat prowadzimy działania, które sprawiają, że Lublin staje się miastem bez dyskryminacji.Otworzyłyśmy w Lublinie pierwszy Punkt Wparcia Antydyskryminacyjnego. Udzielamy porad dlaosób doświadczających dyskryminacji oraz współpracujemy z instytucjami publicznymi i organizacjamipozarządowymi. Prowadzimy szkolenia antydyskryminacyjne, szkolenia dot. wrażliwościkulturowej i z zakresu praw człowieka. Prowadzimy też internetowy lubelski portal antydyskryminacyjny.


Chcesz współtworzyć lubelski portal antydyskryminacyjny?

Lubisz pracę zdalną, w wymiarze godzin dostosowanym do twoich możliwości? Interesuje ciętemat dyskryminacji? Chcesz go poznać albo się w nim specjalizować?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Poszukujemy studentów i studentek prawa/administracji/politologii do przygotowania analizyprzepisów prawa związanych z równym traktowaniem, w odniesieniu do: płci, stopnia sprawności,koloru skóry, orientacji seksualnej, religii lub światopoglądu, mniejszości narodowych i etnicznych, majątku i pochodzenia społecznego oraz wieku.

Napisz do nas na adres antydyskryminacja@hf.org.pl

Oczekujemy:
- zaangażowania i sumienności,
- chęci zdobycia wiedzy zobszaru prawa antydyskryminacyjnego,
- pisemnej analizy w wybranymprzez ciebie obszarze,
- współpracy z koordynatorkąwolontariatu.

Zapewnimy:
- szkolenie z zakresu praw człowieka, równego traktowaniaoraz na rzecz osób narażonych na dyskryminację,
- wsparcie eksperckie w obszarze równego traktowania,
- możliwość zdobycia doświadczenia w pierwszym w Lublinie punkcie poradnictwaantydyskryminacyjnego,
- elastyczne warunki współpracy,
- umowę o wolontariat.


Dyskryminacja jest głupia


Traktowanie kogoś lepiej lub gorzej tylko dlatego, że jest jakiejś płci, że wierzy w coś albo nie wierzy, jest sprawny lub nie, albo urodził/a się w tym czy innym kraju, jest zwyczajnie bez sensu. I wbrew prawu. Wystarczy zajrzeć do Konstytucji, by się o tym przekonać.

Otworzyliśmy pierwszy w Lublinie Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego. Wspólnie staramy się znaleźć wyjście: wysłuchujemy historii, wykrywamy dyskryminację i udzielamy porad.

Mimo że są instytucje, które chronią nas przed dyskryminacją, często trudno do nich trafić. Wskazujemy drogę.

Jeśli nic cię tak nie wkurza jak ludzka głupota - dołącz do nas.

Stwórzmy stronę internetową o antydyskryminacji, a przez to pomóżmy osobom, które są gorzej traktowane w Lublinie.

Wspólnie z nami twórz w Lublinie grupę osób, które:
• gromadzą przykłady dyskryminacji oraz jej przeciwdziałania,
• zamieszczają informacje o konferencjach, warsztatach, seminariach z tego zakresu,
• śledzą bieżące dyskusje dotyczące zmian w prawie,
• promują najlepsze kampanie społeczne,
• znają najnowsze publikacje z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji,
• promują Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego.

Oferujemy:
• szkolenia,
• doświadczenie pracy przy tworzeniu Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego,
• wsparcie eksperckie,
• umowę wolontariacką.

Zgłoś się na wolontariat.

Poświęć od 2 do 4 godzin tygodniowo na współtworzenie strony internetowej.

Przyjdź na spotkanie informacyjne,
czwartek, 22.01.2015 godz. 19:00, Chatka Żaka,
ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie, sala 15.

Jeśli masz pytania, napisz na adres: antydyskryminacja@hf.org.plOpublikował: Kinga Kulik
Publikacja dnia: 16.11.2015
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 758