s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2010

 • Projekt "Witamy w Lublinie" finansowany przez Europejski Fundusz Na Rzecz Integracji Państw Trzecich w kwocie 255163,20 zł. Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 (II część).

UMOWA

 • Projekt "Lublin Szeptany II "realizowany od 1 marca 2010 do 15 grudnia 2010 roku finansowany ze środków Muzeum Historii Polski w wysokości 27 100 zł.

UMOWA

 • Projekt "Lublin Szeptany II" realizowany od 1 lipca 2010 do 30 listopada 2010 roku finansowany ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości 1 000 zł.

UMOWA

 • Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Kierunek południowy. Cykl szkoleń z zakresu edukacji rozwojowej w wysokości 13 810,00 zł. Realizowany od 1 września 2010 roku do 30 listopada 2010 roku.

umowy, rachunki     faktury, rachunki

 • Umowa z Województwem Lubelskim na realizację projektu Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Edycja Lubelska w dniach od 8 - 11 listopada 2010 roku. Finansowany w wysokości 1 000,00 zł.

umowy, rachunki     faktury, rachunki (łącznie z kwotą dofinansowania z budżetu Miasta Lublin)

 • Umowa z Gminą Lublin na realizację projektu "Witamy w Lublinie" w terminie od 4 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Finansowany w wysokości 20 000 zł.

UMOWA

 • Umowa z Gminą Lublin na wsparcie realizacji projektu "Akademia Homo Faber" w terminie od 1 lutego 2010 roku do 30 lipca 2010 roku. Finansowany w wysokości 7 500,00 zł.

umowy, rachunki    faktury, rachunki

 • Umowa z Gminą Lublin na wsparcie realizacji projektu "Festiwal filmowy Żydowskie Motywy". w terminie od 1 października 2010 roku do 30 listopada 2010 roku. Finansowany w wysokości 4 000,00 zł.

UMOWA

 • Umowa z Gminą Lublin na wsparcie realizacji projektu Lubelskie Centrum Spotkań - Otwarta Przestrzeń 2016 w terminie od 4 stycznia 2010 roku do 31 października 2010 roku. Finansowany w wysokości 15 000,00 zł.

umowy, rachuki

 • Projekt Wymiana polsko-izraelska był realizowany w terminie od 23 października 2010 roku do 29 października 2010 roku w ramach programu Polsko - Niemiecka Współpracy Młodzieży. Finansowany w wysokości 14 195,00 zł.

umowy, rachunki    faktury, rachunki

 • Umowa z Gminą Lublin na zorganizowanie wystawy prezentującej środowisko kultury w Lublinie w dniach od 19 - 22 sierpnia 2010 roku. Finansowany w wysokości 12 200 zł.

umowy, rachunki     faktury, rachunkiOpublikował: Marta Sienkiewicz
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 735