s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Osoby odpowiedzialne za realizację projektów finansowanych ze środków publicznych

2019

1. Projekt "NaprawmyTo" - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

2. Projekt "Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" - Marta Sienkiewicz, marta.sienkiewicz@hf.org.pl

3. Projekt "Nie-lekcje o nietolerancji" - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

4. Projekt "Demakijaż. Festiwal Kina Kobiet" - Joanna Bednarczyk, joanna.bednarczyk@hf.org.pl; Jolanta Prochowicz, jolanta.prochowicz@hf.org.pl

5. Projekt "Niewidzialni mieszkańcy" - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

2018

1. "NaprawmyTo" - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

2. "Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" - Marta Sienkiewicz, marta.sienkiewicz@hf.org.pl

3. "Polacy, Ukraińcy. Witamy w Lublinie" - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

4. "Demakijaż. Festiwal Kina Kobiet" - Jolanta Prochowicz, jolanta.prochowicz@hf.org.pl

2017

1. "WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" - Marta Sienkiewicz, marta.sienkiewicz@hf.org.pl

2. "NaprawmyTo" - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

3. "Demakijaż - Festiwal Kina Kobiet" - Jolanta Prochowicz, jolanta.prochowicz@hf.org.pl


 2016

1. "Wyprawka - wielokulturowy mobilny warsztat dla dzieci" - Marta Sienkiewicz, marta.sienkiewicz@hf.org.pl

2. "Szeptany Lublin" - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

3. "Show me your Lublin" - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

4. "Witamy w Lublinie 3" - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

5. "NaprawmyTo" - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

6. "WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" - Marta Sienkiewicz, marta.sienkiewicz@hf.org.pl

7. "Masz Głos" - Jolanta Prochowicz, Piotr Skrzypczak; jolanta.prochowicz@hf.org.pl, ps@hf.org.pl

8. "Demakijaż - Festiwal Kina Kobiet" - Jolanta Prochowicz, jolanta.prochowicz@hf.org.pl

2015

1. Witamy w Lublinie 2 - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

2. NaprawmyTo - Krzysztof Janiak, krzysztof.janiak@hf.org.pl

3. Wyprawka - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

2014

1. NaprawmyTo - Krzysztof Janiak, krzysztof.janiak@hf.org.pl

2. Witamy w Lublinie - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

3. Wydanie "Kapownika" - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

2013

1. Obywatele na horyzoncie - Kinga Kulik, kinga.kulik@hf.org.pl

2. Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

3. Rozbawione przedszkole - Aleksandra Gulińska, ola.gulinska@hf.org.pl

4. Wsparcie integracji dzieci uchodźców - Alicja Kawka, alicja.kawka@hf.org.pl

5. NaprawmyTo - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

2012

1. Bezpieczna i przyjazna szkoła - "Z pasją na Ty" - projekty wspierające rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży - Alicja Kawka, alicja.kawka@hf.org.pl

2. Historie z fotografii - Magdalena Kawa

3. Organizacja projektu edukacyjnego poświęconego problematyce praw człowieka dla młodzieży lubelskiej oraz z niemieckiego miasta partnerskiego Munster - Magdalena Kawa

4. Wsparcie integracji dzieci uchodźców - Aleksandra Gulińska, ola.gulinska@hf.org.pl, Alicja Kawka, alicja.kawka@hf.org.pl

5. NaprawmyTo - Kinga Kulik, kinga.kulik@hf.org.pl

6. Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych - Jacek Rachwald, jacek.rachwald@hf.org.pl

7. Lubelski system partycypacji społecznej - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

8. Standardy działania III sektora - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

2011

1. Witamy w Lublinie - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

2. Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych - Jacek Rachwald, jacek.rachwald@hf.org.pl

3. Historie z fotografii - Magdalena Kawa

2010

1. Szeptany Lublin - Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl

2. Forum Pełnomocników - Piotr Choroś

3. Kierunek południowy. Cykl szkoleń z zakresu edukacji rozwojowej - Piotr Choroś

4. Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Edycja Lubelska - Jacek Rachwald, jacek.rachwald@hf.org.pl

5. Akademia Homo Faber - Marta Sienkiewicz, marta.sienkiewicz@hf.org.pl

6. Witamy w Lublinie - Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl

7. Wystawa prezentująca środowisko kultury w Lublinie - Kinga Kulik, kinga.kulik@hf.org.pl

8. Lubelskie Centrum Spotkań - Otwarta Przestrzeń 2016 - Piotr ChorośOpublikował: Marta Sienkiewicz
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 676