s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komisja Rewizyjna

Na podstawie Art. 33.
 do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


a. kontrolowanie działalności Zarządu,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

d. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Jacek Białas
  • Krzysztof Janiak
  • Joanna Stachyra - Galant 


Opublikował: Marta Sienkiewicz
Publikacja dnia: 15.02.2021
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 618